Nyheter...

 • 2014-04-08
  Första utlysningen i CEF för TEN-T projekt

  Den första utlysningen från finansieringsverktyget "Ett sammanlänkat Europa" (CEF) för projekt inom det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) öppnar den 1 september 2014 och EU-kommissionen har b

 • 2014-04-08
  Project of the month

  Mid Sweden European Office highlights a project every month where our region participates. This month we would like to introduce "World heritage in collaboration with 63 degrees Nord - World heritage

 • 2014-03-28
  Överenskommelse nådd om direktivet för utvecklandet av alternativa bränslen

  Under ett informellt möte den 20 mars kom förhandlare från Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen fram till en överenskommelse angående direktivet om utvecklandet av infrastrukturen för alternat

 • 2014-03-27
  Månadens projekt är Världsarv i samverkan med 63 grader Nord - världsarvsambassadörer.

  Målet för projektet har varit att öka kunskapen om och förståelsen för det gemensamma världsarvet, Höga Kusten och Kvarkens skärgård och att få fler världsarvsambassadörer både i Sverige och i Finland

 • 2014-03-26
  Samarbete över gränserna ska öka turismen

  Företagare på vardera sida om den svensknorska gränsen har inlett ett samarbete för att locka turister och marknadsföra Jämtland och Tröndelag som ett destinationsmål.

 • 2014-03-26
  Samråd om hållbara transporter

  Tanken med detta samråd är att få en bild av vad intressenter runt om i Europa har för tankar kring ett harmoniserat mått gällande koldioxidutsläpp.

 • 2014-03-25
  Handlingsplan för ökad utveckling av "blå energi"

  EU-kommissionärerna Maria Damanaki och Günther Oettinger presenterade för några veckor sedan en ny handlingsplan för att öka utvecklingen av förnybara energikällor i Europa, framför allt gällande havs

 • 2014-03-25
  Hälsa för tillväxt 2014-2020

  Nu har EU:s tredje hälsoprogram trätt i kraft. Programmet har som mål att hjälpa medlemsstaterna att hantera sjukvårdens ekonomiska och demografiska utmaningar och se till att invånarna kan hålla sig

 • 2014-03-25
  Utlysning om IT-stöd för äldre

  En ny utlysning öppnar i dagarna som handlar om "Care for the future". Denna utlysning fokuserar på finansiering för utveckling av IT-baserade lösningar som aktiverar och stöttar hållbar vård för äldr

 • 2014-03-25
  Östersund en av tre bästa i Europa

  Igår korades vinnaren av European Mobility Week Award i Bryssel, varvid Östersund var en av finalisterna bland 1950 deltagande städer. Tävlingen utser staden med den bästa trafikantveckan och Östersun