Nyheter...

 • 2014-06-17
  Project of the month

  Every month Mid Sweden European Office highlights a project financed by the EU and where stakeholders from the counties of Jämtland or Västernorrland participate in some way. This month we would like

 • 2014-06-17
  Månadens projekt är "Ungdomar för ökat deltagande"

  Varje månad uppmärksammar vi på Mid Sweden European office ett internationellt EU-projekt där aktörer från Jämtlands eller Västernorrlands län deltar. Denna månad presenterar vi projektet "Ungdomar fö

 • 2014-06-17
  Behöver du lära mer om EU?

  Välkommen på regionalt projektkontors EU-skola den 1 september på landstingskansliet i Härnösand.

 • 2014-06-17
  Nytt ordförandeland i EU från 1 juli

  Den 1 juli tar Italien över ordförandeskapet i EU under de kommande sex månaderna efter Grekland. Det är en utmanande höst som de går till mötes med bland annat nytt Europaparlament och ny EU-kommissi

 • 2014-06-16
  Mid Sweden European Offices arbete uppmärksammas i tidningen Dagens samhälle

  I tidningen Dagens samhälle, nummer 23 intervjuas Mid Sweden European Offices (MSEO) verksamhetschef Kerstin Brandelius-Johansson om betydelsen av regional representation i Bryssel och hur man kan var

 • 2014-06-16
  Ny spalt i tidningen Näringsliv om kvalitetssatsning inom turismsektorn

  Varje månad rapporterar Mid Sweden European Office de senaste EU-nyheterna i tidningen Näringsliv i spalten "Nytt från EU". I månadens upplaga belyses EU:s satsning på turismsektorn och avsikten att f

 • 2014-06-04
  Nya EU-regler om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation

  Som en del av EU:s tillväxtmål, att 3 procent av varje medlemsstats BNP ska användas till forskning och utveckling, har EU-kommissionen antagit nya regler kring statligt stöd för forskning, utveckling

 • 2014-06-04
  EU:s långsiktiga energistrategi

  EU-kommissionen vill anta en ny europeisk strategi för en tryggare energiförsörjning på grund av det energiberoende som just nu råder. Till de viktigaste punkterna hör den externa energiförsörjningen,

 • 2014-06-04
  EU-kommissionens rekommendationer till Sverige

  Den 2 juni antog EU-kommissionen flera ekonomiska rekommendationer till 26 av medlemsländerna, däribland Sverige. Rekommendationerna bygger på djupgående analyser av varje lands tillstånd och innehåll

 • 2014-06-03
  Fortsatta satsningar inom turismsektorn

  EU fortsätter att poängtera betydelsen av att satsa på turism, framför allt inom forskning och innovation samt kunskapsbaserade investeringar. För att öka tillväxtpotentialen för företag inom turismse